AIUE-O MAHOROBA Prize

Dr. Satoshi SUDO

Professor
Tohoku Bunka Gakuen University
Japan